Projecttitel

Boerenrustpunt

Projectfonds

Leader Kempen OostPeriode

1 januari 2019 - 30 november 2020

Promotoren

Promotor: Rurant vzw
Co-promotor: Steunpunt Groene Zorg vzw

Partners

VESB Vereniging Erkende Stress- en Burn Out-coaches; Universiteit Antwerpen, leerstoel Zorg en Natuurlijke Omgeving; vzw Burn-Out Vlaanderen; Doctors4Doctors; Open Huis Natuurcoaching; Welzijnszorg Kempen

Contactpersoon

kvandermeeren@groenezorg.be

Omschrijving

Uit onderzoek blijkt de helende werking van een groene (agrarische) omgeving op mensen met een burn-out.
Zowel aan de vraagzijde (personen met burn-out, arts, psycholoog of coach) als aan de aanbodzijde (zorgboerderijen) is er een duidelijke vraag om samenwerking. Maar het blijkt moeilijk om elkaar te vinden. Een mogelijke uitweg ligt in het doorbreken van de klassieke driehoeksverhouding voorziening-zorgvrager-boer met een nieuwe driehoeksverhouding arts/psycholoog/coach-zorgvrager-boer.
Daar wil ‘Boerenrustpunt’ aan werken. De bestaande kennis rond burn-out  vertalen we naar een zorgboerderij-context. We vormen en versterken zorgboerderijen en werken een samenwerking met professionele coaches uit. Dit wordt vertaald in goed uitgewerkte werkmodellen én er wordt een evaluatiekader uitgewerkt om de effecten te kunnen opvolgen.
Hiervoor gaan 6 zorgboerderijen samenwerken met 6 burn-out coaches. 
Op het bedrijf wordt door hen samen een concrete plek ingericht: boerenrustpunt. Door de burn-out coach wordt een coaching traject uitgewerkt voor mensen met een burn-out dat start vanuit het boerenrustpunt.
Door de boer wordt een doe mee-formule ontwikkeld voor mensen met een burn-out dat plaatsvindt op het bedrijf zelf.

Resultaten

Het project werd opgevolgd door een onderzoekster, verbonden aan de leerstoel 'Zorg en Natuurlijke Omgeving' aan de Universtiteit Antwerpen. Zij bundelde haar onderzoeksresultaten in de brochure
De boer op met burn-out. Een inspiratiegids voor het organiseren van burn-out coaching trajecten binnen een boerderijomgeving.