Projecttitel

Trajectbegeleiding voor Limburgse zorgboerderijen

Projectfonds

PlattelandPlus - provincie Limburg

Periode

1/07/2015 tot 31/12/2017

Partner

Innovatiesteunpunt

Contactpersoon

kvandermeeren@groenezorg.be

Omschrijving

Dit project beoogt de begeleiding van zorgboerderijen die zich meer willen toeleggen op hun maatschappelijke verbreding. Aan deze groep van bedrijven wordt een leer- en ervaringstraject aangeboden. Dit moet hen ondersteunen en stimuleren om als ondernemer met succes de zorgverbreding uit te bouwen. Daarbij worden zij aangemoedigd een bedrijfsmodel op maat te ontwikkelen en daarbij los te komen van het klassieke model van zorgboerderij zoals dit thans dominant aanwezig is. Dit dient evenwel te gebeuren binnen een kader dat zowel juridisch als op gebied van kwaliteitszorg voldoende garanties biedt.

Resultaten

* Een handleiding en bijpassend werkschema voor de opmaak van een bedrijfsplan voor zorgactiviteiten in een groene omgeving.
* Twee typeovereenkomsten op maat, één voor de inzet van zorggasten onder het statuut van vrijwilliger en een tweede voor de inzet van zorggasten onder het statuut van houder van een persoonsvolgend budget.
* Een handleiding en bijpassend werkschema voor de opmaak van een kostprijsberekening van zorgactiviteiten in een groene omgeving.