Projecttitel

Van een groot naar een sterk netwerk van zorgboerderijen
 


Projectfonds

PDPO - provincie West-Vlaanderen
Omgevingskwaliteit door Samenwerking


Periode

28/10/2020 tot 31/12/2022


Partners

Innovatiesteununt


Contactpersoon

els.roelof@groenezorg.be

Omschrijving

De groei van groene zorg in West-Vlaanderen dwingt de promotor, Steunpunt Groene Zorg vzw, tot een aanpassing van zijn opvolgingsstrategie. Daarbij zal in toenemende mate gerekend worden op het autonoom kunnen functioneren van de zorgboerderij in haar samenwerking met de welzijnsvoorziening en de zorggast.
In dit project wil de promotor, samen met strategische partners, op zoek gaan naar passende methodieken die de zorgboer(inn)en sterker maken in het autonoom functioneren. De rode draad daarin is meer netwerkvorming. Via ontmoetings- en vormingsinitiatieven, maar ook via een meer creatieve communicatiestrategie waarbij diverse middelen, in eenheid qua vorm en inhoud, elkaar versterken, hoopt Steunpunt Groene Zorg de West-Vlaamse zorgboerderijen klaar te maken voor het komende decennium.