Publicaties

Je zorgboerderij uitbouwen

Steunpunt Groene Zorg vzw werkte een aantal handleidingen uit die jou als zorgboerderij kunnen helpen. Deze brochures zijn nuttig voor wie de zorgtak op het bedrijf sterker wil uitbouwen en de zorgboerderij wil openstellen voor meerdere zorggasten.
Business Model Canvas voor zorgboerderijen
Kostprijsberekening voor zorgboerderijen

Kwaliteitsbox Groene Zorg

Aan de slag met een zorgboerderij. Een praktische gids voor zorgboerderijen en voorzieningen.

Hulpboer zoekt zorgboerderij. De methodiek van aansluiting vinden bij een passende zorgboerderij.

Lokale inbedding van de zorgboerderij.

Schade, aansprakelijkheid en verzekering op de zorgboerderij

Omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Jaarverslagen Steunpunt Groene Zorg

2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015, 2016, 2017, 2018 , 2019

Publicaties uit de beginjaren

  • Groene Zorg heeft een punt. Morgen krijgt ze haar steunpunt.
    Resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de wenselijkheid van een steunpunt voor Groene Zorg in Vlaanderen. Steunpunt Groene Zorg publiceerde deze brochure bij de start in januari 2004.

  • Evaluatierapport Steunpunt Groene Zorg 2004 - 2006
    Het steunpunt werd gelanceerd met projectmiddelen van Cera, gedurende de eerste drie jaren. Na afloop van deze opstartperiode maakte het steunpunt een evaluatie.

  • Nieuwe kansen door Groene Zorg
    De publicatie is een uitgave van Cera en belicht de maatschappelijke meerwaarde van de zorgboerderij.

Redactionele bijdragen

e-Zine Groene Zorg

Blijf op de hoogte via ons trimestrieel e-zine.

Ik wens me in te schrijven.

Wetenschappelijk Onderzoek

Dirckx N. ea, Boeren met Zorg. 7 sleutelfactoren voor een succesvolle zorgboerderij. Academia Press, 2016, 92p.

Diels V., Van Rampelberg S., Van Puyenbroeck J., Vrijwillige opvang van volwassenen en ouderen met een zorgvraag in Vlaanderen: een omgevings- en sterkte/zwakte analyse. Eindrapport PWO-project, HUB KAHO, 2014, 98p.

D'Oosterlinck F., Sel K., De Pauzeknop. Time-out voor jongeren. Uitgeverij Lannoo, 2013, 128p.

Vandermeulen V., De Krom M., Mettepenningen E., Van Gossum P., Dessein J. & Van Huylenbroeck G., Strategiën en instrumenten voor vergoeding van publieke diensten in de landbouw. Eindrapport, Project IWT Landbouwonderzoek, 2012, 2016p.

Hassink J., van Dijk A., Klein Bramel D., Waarden van Landbouw en Zorg. Wageningen UR, 2011, 46p.  

Elings M., Effecten van zorglandbouw. Wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen voor cliënten. Wageningen UR, 2011, 60p.

Devos S., Exploratief onderzoek naar de werkzame elementen van een zorgboerderij. Universiteit Gent, Masterproef tot het behalen van graad van master in de pedadgogische wetenschappen, 2010, 67p.

van den Nieuwenhuizen N., Blom G., Boer-en Zorg. Onderzoek naar de kernkwaliteit van de zorgboerderij. Wageningen UR, 2009, 60p.

Natuur en Gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden. Deel 1: Verkenning van de stand der wetenschap. Gezondheidsraad, Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek, Den Haag, 2004, 123p.

Elings M., Boer, zorg dat je boer blijft! Een onderzoek naar de specifieke waarden van een bedrijfsmatige zorgboerderij. Wageningen UR, 2004, 62p. 

Inspiratiegids Natuur- en welzijnspraktijken in Vlaanderen. Arteveldehogeschool Gent. Bachelor in het Sociaal Werk, Bachelorproject Welzijn en Natuur, Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2020.