Over Groene Zorg

De term ‘Groene Zorg’ werd in het leven geroepen om een duiding te geven aan alle mogelijke vruchtbare combinaties van een groene omgeving met de zorg voor een brede waaier kwetsbare groepen uit de samenleving.Wat is ‘Groene Zorg’?

Groene Zorg zijn alle mogelijke activiteiten voor een brede waaier van kwetsbare groepen waarbij, in een vrijwillig kader en onder begeleiding, een groene werkomgeving wordt benut met het oog op beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding tot een arbeidstraject, waarbij:

  • een holistische visie op hulp- en zorgverlening de zorgvorm schraagt en de praktische werking onderbouwt,
  • de waarden van harmonie, verbondenheid en empowerment centraal staan,
  • de meerwaarde ligt in de vermaatschappelijking van de zorg.


In veel gevallen vindt de Groene Zorg plaats op een actief land- of tuinbouwbedrijf dat samenwerkt met een welzijns- of zorgvoorziening. In dat geval spreken we van een 'zorgboerderij'.

Maar 'Groene Zorg' is ruimer dan dat.

‘Groene Zorg’ in zijn brede betekenis, benadrukt de meerwaarde die de omgang met planten en dieren kan bieden aan de klassieke zorgverlening. Groene Zorg legt de nadruk op een vraaggedreven zorgverlening in een 'groene' context. Daarbij zijn de specifieke zorgvragen van elke zorgdoelgroep en van elke individuele persoon, steeds het uitgangspunt. Groene Zorg doet een sterk appel op de motivatie en de sociale bewogenheid van de begeleider van de activiteiten.