Subsidie voor land- en tuinbouwers met zorgboerderijactiviteit

Land- en tuinbouwers kunnen aanspraak maken op een subsidie van het Departement Landbouw en Visserij wanneer zij zorgactiviteiten op hun bedrijf organiseren. De subsidie bedraagt 20 euro per dagdeel waarop één of meer zorggasten op de zorgboerderij geactiveerd worden. De Vlaamse overheid beschouwt deze vergoeding als een economische compensatie voor de tijd die boeren en tuinders investeren in de zorgactiviteiten. Het gaat niet om een vergoeding voor de begeleiding van de zorggasten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet het land- of tuinbouwbedrijf een voldoende omvang hebben.

  • Het jaarlijks bruto bedrijfsinkomen moet 30.000 euro bedragen. Om dit bedrag te bepalen mag rekening gehouden worden met inkomsten uit de verbredingsactiviteiten van het landbouwbedrijf.
  • Bovendien mogen de inkomsten uit eventuele andere beroepsactiviteiten van de bedrijfsleider niet hoger liggen dan 18.000 euro/jaar.


Als tweede voorwaarde geldt dat je een zorgboerderijovereenkomst afsluit met een erkende welzijnsvoorziening. Onder een ‘erkende welzijnsvoorziening’ wordt verstaan:

  • Elke voorziening die binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend of vergund is met uitzondering van de initiatieven voor kinderopvang en medisch verantwoord sporten. Ook gemeenschapsinstellingen die actief zijn binnen hetzelfde beleidsdomein kunnen een zorgboerderijovereenkomst afsluiten.
  • Een centrum voor leerlingenbegeleiding


Hoe aanvragen?

Voor de aanvraag van de zorgboerderijsubsidie moet je je wenden tot het Departement Landbouw en Visserij. De aanvraagprocedure verloopt volledig via het elektronisch loket.

Om jou aan te melden op dat loket heb je volgende zaken nodig:

  • identiteitskaart + loginnummer van jouw identiteitskaart
  • identiteitskaartlezer, al dan niet ingebouwd in jouw PC


Maak gebruik van de uitvoerige handleiding waarin beschreven staat hoe je tewerk moet gaan om jou aan te melden op het e-loket en om de nodige documenten via het e-loket in te vullen.