Vrijwilligerswerk op de zorgboerderij


Voor de begeleiding van kwetsbare personen tijdens hun activiteiten, kan de zorgboerderij beroep doen op vrijwillige medewerkers. Vrijwilligers kunnen een toegevoegde waarde geven aan de kwaliteit en intensiteit van de aandacht die aan de zorggasten besteed wordt.
Inzet van vrijwilligers kan echter niet zomaar. Je moet terdege rekening houden met de regelgeving. De regelgeving is bedoeld als waarborg om vrijwilligers correct te behandelen en hun rechten te eerbiedigen.
Bovendien kan niet elke zorgboerderij vrijwilligers inzetten. De wet op het vrijwilligerswerk laat niet toe dat ondernemingen met winstoogmerk beroep doen op de inzet van vrijwilligers. Particuliere of zelfstandige initiatieven kunnen evenmin vrijwillige medewerkers engageren. Enkel zorgboerderijen die verankerd zijn in een organisatie zonder winstoogmerk kunnen vrijwilligersovereenkomsten afsluiten. 

Handleiding voor vrijwilligers op de zorgboerderij 

Binnenkort vind je hier een link naar onze nieuwe brochure. 

Wil je als vrijwilliger zorggasten helpen begeleiden op de zorgboerderij?

Neem vrijblijvend contact.


Vrijwilligerswerk op vzw-zorgboerderij

Wordt jouw zorgboerderij uitgebaat als een vereniging zonder winstoogmerk, dan kan je vrijwillige medewerkers inzetten bij de begeleiding van de zorggasten.
De wettelijke bepalingen die je daarbij moet naleven staan beschreven in de Wet op het Vrijwilligerswerk. Meer info daarover kan je lezen op de website over vrijwilligerswerk in Vlaanderen.
Is de vzw actief als erkende of vergunde voorziening binnen het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dan moet je bovendien de bepalingen van het Decreet op het vrijwilligerswerk naleven. Ook hiervan vind je een overzicht op de website voor vrijwilligerswerk.

pilootproject vrijwilligers op de zorgboerderij

In de periode 2019 - 2020 had Steunpunt Groene Zorg een pilootproject voor de inzet van vrijwilligers op de zorgboerderij. Dit project liep in de provincie Antwerpen in het kader van plattelandsbeleid.  Steunpunt Groene Zorg vzw kon daarvoor rekenen op de financiële steun van de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. 

De inhoudelijke uitwerking verliep in samenwerking met de hogescholen Thomas More en Plantijn Artesis.

Binnenkort kan je hier de resultaten bekijken.